O mně

Mám 13 rokov a s blogovaním ešte len začínam. Ale strašne ma to baví. Ľudia, prosím píšte komentáre, nech viem že ste tu boli a nech viem vaše názory na môj blog. Ďakujem :-*

Náhodné fotografie

Náhodná fotografie
Náhodná fotografie
Náhodná fotografie


Som dojatá ;-)

Ďakujem, fans moji, ďakujem. Môj blog sa ocitol v tabuľke top blogy na poslednom mieste :-) posúvam sa :-) Hneď, keď som tento blog zakladala, vedela som, že ja sa v tej tabuľke jednoducho musím ocitnúť :-) a je mi jedno na akom mieste :-) naozaj, ďakujem vám, budem sa snažiť zlepšovať a zlepšovať, a to všetko pre vás :-*


Komentáře k článku

a39KLeBrkTp0 viagra-e.net říká
25.02.2015

Always refreshing to hear a rational answer.

rhuCsZTZ cheapviagra.systems říká
26.11.2014

This information is off the hizool!

V8wDUXpL buyviagrabuyviagra.com říká
27.06.2014

Your story was really informative, thanks!

6g2Yn8w2pgWy www.facebook.com/profile.php?id=100003453652781 říká
04.03.2014

K tym odpustkom-1. Ježišu mf4j, mnvlsrdeistoo! (100 dned odpustkov),2. Najsladšed Ježišu, nebuď mi sudcom, ale Spasiteľom (50 dned),3. Srdce Ježišovo, v teba df4verujem (300 dned odpustkov)4. Pane Ježišu Kriste, teba uzne1vam za Kre1ľa sveta. Všetko, čo oblo stvorene9, pre teba bolo učinene9. Uplatňuj nado mnou všetky svoje pre1va. Obnovujem krstne9 sľuby: odriekam sa zle9ho ducha i všetkej pfdchy jeho i všetkfdch skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako predkladnfd kresťan. Obzvle1šť sa zave4zujem, že vynaložedm všetko, aby som pre1vam Božedm a pre1vam tvojej Cirkvi dopomohol k vedťazstvu. Božske9 Srdce Ježišovo, tebe obetujem svoje skromne9 skutky s tfdm famyslom, aby všetky srdcia uznali tvoje sve4te9 kre1ľovstvo, a tak kre1ľovstvo tvojho pokoja upevnilo sa na celom okruhu zemskom. Amen. (Plnomocne9 odpustky raz denne za obvyklfdch podmienok)5. Modlitba pred kredžom- Hľa, pred pohľadom tvojedm, f3 dobrfd a najsladšed Ježišu, na kolene1 pade1m... (10 rokov zakaždfdm, -plnomocne9 po sv. prijedmaned, ak sa pomodledme na famysle sv. Otca)6. Duša Kristova, posve4ť ma... (300 dned, -po sv. prijedmaned 7 rokov, raz za mesiac plnomocne9 pod obvyklfdmi podmienkami, ak sa ju pomodledme každfd deň)7. modlitby po sv. omši - 3x Zdravas + Zdravas Kre1ľovne1 + "Oroduj za ne1s, sve4te1 Božia Rodička. Aby sme sa stali hodnfdmi prisľfabened Kristovfdch. Modlime sa. - Bože, fatočište naše a sila, shliadni milostivo na ľud k tebe volajfaci, a na predmluvu sle1vnej a nepoškvrnenej Panny, Rodičky Božej, Me1rie, blahoslavene9ho Jozefa, jej ženedcha, i sve4tfdch apoštolov tvojich, Petra a Pavla, a všetkfdch sve4tfdch, vyslyš milostivo a dobrotivo prosby, ktore9 tebe za obre1tenie hriešnikov, za slobodu a povfdšenie sve4tej matky Cirkvi predne1šame. Skrze tohože Krista, Pe1na ne1šho. Amen" +Sve4tfd Michal archanjel...+Najsve4tejšie Srdce Ježišovo. Zmiluj sa nad nami (trikre1t)(odpustky 10 rokov a za trojitfd vzdych na konci 7 rokov)8. Modlitba na počesť predrahej Krvi Ježišovej:d3, predrahe1 Krv Ježišova, nekonečne1 cena vykfapenia za hriešne ľudstvo, ne1poj a kfapeľ našich dušed, ktore1 ustavične zaste1vaš ne1s ľuded pri trf3ne najvyššieho Milosrdenstva, hlboko sa ti klaniame a chceli by sme, nakoľko je ne1m to možne9, nahradiť bezpre1via a bf4le, ktore9 ti neprestajne spf4sobujfa ľudia, najme4 ted, ktored sa odvažujfa opove1žlivo teba preklednať. - Kto by však nepožehne1val tfato Krv nekonečnej ceny? Kto by sa necedtil byť rozpe1lenfd le1skou k Ježišovi, ktorfd ju vylial? Čedm by sme boli bfdvali, keby sme neboli vykfapened touto Božskou Krvou? A čo ju vycedilo až do poslednej kvapky zo žedl ne1šho Pe1na? c1no, to bola iste le1ska, a to nesmierna le1ska, ktore1 ne1m dala tento spe1sonosnfd balzam. d3, balzam nekonečnej ceny, ktorfd si vyvrel z prameňa nesmiernej le1sky, učiň, aby ťa všetky srdcia, všetky jazyky, mohli chve1liť, velebiť a tebe ďakovať teraz i na veky vekov. Amen. (300 dned odpustkov raz za deň. Pius VII. 18. okt. 1815)Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden: (požadováno)

 

Vytvořenou službou WEP.SK - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok